Beļizna 5 L Apskatīt lielāku

Beļizna 5 L

Jauns produkts

Balinātājs Beļizna

Plašāka informācija

3,73 € ar PVN

  • Baltiem audumiem
  • 4.1L - 5L

Plašāka informācīja

Beļizna

Šķidrais balināšanas līdzeklis.

Tilpums: 5000ml

Lietošana:

  • Trauku mazgāšana un grūti šķīstošu traipu noņemšana 5 ēdamkarotes uz 1 L ūdens 40°-50° istabas t° 16-20-60
  • Flīžu, tualetes podu, tapešu mazgāšana 100 ml (½ glāze uz 1 L ūdens). Notīrīt virsmu ar šķīdumu.
  • Kokvilnas audumu balināšana un traipu noņemšana 50 ml (4 ēdamkarotes uz 10 L ūdens) 40°-50° istabas t° 20-60
  • Trauku, plīšu, tualetes podu, atkritumu tvertņu, tapešu dezinficēšana istabas t° 60. Pēc apstrādes ar šķīdumu, virsmas nomazgāt ar tīru ūdeni.

Sastāvs:

Nātrija hipohlorīts mazāk par 5%, nātrija fosfāts mazāk par 5%, nātrija hidroksīds mazāk par 2%, ūdens. Aktīvās vielas hlora koncentrācija 10-20 g/l.

Drošības frāzes

Bīstami. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Glabāt slēgtā veidā. Likvidēt saturu/traukus saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.

 

Atsauksmes

Rakstīt atsauksmi

Beļizna 5 L

Beļizna 5 L

Balinātājs Beļizna

Saistītie produkti

Klienti, kuri iegādājās šo preci nopirka arī:

7 produktu tajā pat kategorijā: